Category Archives: Chưa được phân loại

Xử lý nước sạch

Khái  quát  về  công đoạn  lọc Lợi  thế  công  nghệ So sánh với các thiết bị khác Thiết kế cơ bản Cân bằng chất (dựa trên SS: 15mg / L) Flow Sheet Bảng tính dung lượng Bộ  lọc  sợi  Ass’y Đặc  điểm  thiết  bị Chi phí bảo dưỡng Phân loại cung cấp Kết quả áp […]