Xử lý nước sạch

Khái  quát  về  công đoạn  lọc

Lợi  thế  công  nghệ

So sánh với các thiết bị khác

Thiết kế cơ bản

Cân bằng chất (dựa trên SS: 15mg / L)

Flow Sheet

Bảng tính dung lượng

Bộ  lọc  sợi  Ass’y

Đặc  điểm  thiết  bị

Chi phí bảo dưỡng

Phân loại cung cấp

Kết quả áp dụng

Mozambique

Tên dự án: 33 tòa nhà với 300 tấn thiết bị xử lý nước sạch (lcontainer) mỗi ngày theo phương thức lọc sợi

-Mục đích:

Được lắp đặt tại một tòa nhà địa phương ở Maputo, Mozambique để cung cấp nước sạch cho cư dân của tòa nhà.

Dựa trên điều này, giúp mở rộng cơ hội kinh doanh trong tương lai

Nhận thức được tính ưu việt của công nghệ xử lý nước phát triển độc lập trong nước và kỳ vọng vào sự lan tỏa giao lưu của ngành công nghiệp môi trương nước

Kiểm tra hiệu suất của bộ lọc bằng cách vận hành liên tục tại hiện trường

– Địa điểm lắp đặt: Tòa nhà 33 (tại Mozambique Maputo)

Mozambique

-Tên dự án: Thiết lập cảng đánh bắt cá Maputo, một cơ sở xử lý nước thải 450 tấn một ngày theo phương thức lọc sợi  (skid type)

– Mục đích

Giải quyết vấn đề ô nhiễm nước phát sinh trong nước uống cho ngư dân, nước rửa thủy sản thông qua lắp đặt ,cung cấp các thiết bị lọc nước loại lọc sợi cho cảng cá Maputu, nơi tiêu thụ nước cao.

Thiết bị xử lý nước được sản xuất bằng công nghệ trong nước được lắp đặt và phổ biến đến các cơ quan, tổ chức công cộng ở Mozambique trong tương lai sẽ chiếm lĩnh công nghệ xử lý nước và ngành xử lý nước.

-Vị trí lắp đặt: Tàu buôn Mapo (Porto de Maputo)

Việt Nam : Việt Nam – Hồ Chí Minh

-Dự án: Việt Nam thương mại hóa quá trình tái chế xử lý 150 tấn nước thải mỗi ngày theo phương thức lọc sợi .

– Mục đích

Trong quá trình tái sử dụng xử lý nước thải tại nhà máy Dongjin Vina, Việt Nam, để kiểm tra hiệu suất loại bỏ độ đục và chất rắn lơ lửng của quá trình lọc tiền xử lý UF và R/O.

Nhận thức được tính ưu việt của công nghệ xử lý nước được phát triển độc lập trong nước và kỳ vọng vào hiệu ứng lan tỏa của sự giao lưu trao đổi công nghiệp môi trường nước.

Kiểm tra hiệu suất của bộ lọc bằng cách vận hành liên tục tại hiện trường

– Địa điểm lắp đặt: Dongjin ViNa (tại vùng ngoại thành Hồ Chí Minh, Việt Nam)